حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام این شرکت درخواست هایی از ارسال کالا به ترکمنستان داشته است و طرف ترکمن از این شرکت درخواست کرده است در قبال قرارداد بین دولت ایران و ترکمنستان از محل منابع صادرات نفت و گاز ترکمن نسبت به پرداخت این کالاها اقدام کنم. در خواست اینجانب این است که بدهی فوق توسط کدام بخش در وزارت نفت قابل وصول است و چه مدارک و مستنداتی نیاز است. با احترام
پاسخ:
لطفا جهت اخذ مشاوره پولی و بانکی روزهای یک شنبه و سه شنبه با آقای رئیس زاده مشاور محترم امور بانکی اتاق تهران به شماره 88713537 تماس حاصل نمائید.