حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام ، چگونه اطلاعات مناقصات خارجی در مورد حوزه قیر را می توانیم داشته باشیم ؟
پاسخ:
شما می توانید براي در اختیار داشتن لیست مناقصات بین المللی به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس http://fa.tpo.ir مراجعه نمائید که در آن لیستی از این مناقصات از سایت هاي زیر خریداري شده است. در صورت عدم بروز رسانی این داده ها با دفتر توسعه صادرات خدمات با شماره تماس 22662554 و 22662518 تماس حاصل نموده و مناقصات موردنظر خود را از آن دفتر دریافت نمائید. (http://www.middleeasttenders.com، http://www.tendersinfo.com) همچنین شما می توانید با خریداری اشتراک از سایت هایی چون مرکز اطلاعات فنی ایران به اطلاعاتی در زمینه مناقصات داخلی و خارجی دست یابید.