حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام من اخرین مناقصات مربوط به صنعت حمل و نقل ریلی(لکوموتیوها ،قطعات و...) و همچنین اقلام صنعتی رو میخواستم. با تشکر
پاسخ:
براي در اختیار داشتن لیست مناقصات بین المللی می توانید به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس http://tpo.ir مراجعه نمایید که در آن لیستی از این مناقصات از سایت هاي http://www.middleeasttenders.com و http://www.tendersinfo.com خریداري شده است. در صورت عدم بروز رسانی این اطلاعات با دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با شاره تلفن 22662554 و 22662518 تماس و مناقصات موردنظر خود را از آن دفتر دریافت نمائید. همچنین شما می توانید برای دریافت لیست مناقصات داخلی از منابعی چون سایت مرکز اطلاعات فنی ایران (http://tici.info) استفاده نمائید.