حوزه:  
کشور:  
سئوال:   چگونه میتوانیم از طریق آگهی و یا مناقصه یک شرکت خارجی تولید کننده نیروگاه CHP مولد مقیاس کوچک تا 15 مگاوات دعوت به مشارکت در تولید گرما و برق در شهرک تفریحی ، ورزشی و تجاری نماییم
پاسخ:
براي در اختیار داشتن لیست مناقصات بین المللی می توانید به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس http://fa.tpo.ir مراجعه نمائید که در آن لیستی از این مناقصات از سایت هاي زیر خریداري شده است. در صورت عدم بروز رسانی این داده ها با دفتر توسعه صادرات خدمات با شماره تماس 22662554 و 22662518 تماس حاصل نموده و مناقصات موردنظر خود را از آن دفتر دریافت نمائید. (http://www.middleeasttenders.com، http://www.tendersinfo.com)