حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام خسته نباشید: خواهشمند است اینجانب رادر خصوص چطور می توانیم در خصوص آگهی مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی اطلاعات رسانی به روز داشته باشم راهنمایی فرمایید.
پاسخ:
برای در اختیار داشتن لیست مناقصات بین المللی می توانید به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه نمائید که در آن لیستی از این مناقصات از سایت های http://www.middleeasttenders.com و http://www.tendersinfo.com خریداری شده است. در صورت عدم بروز رسانی این داده ها با دفتر توسعه صادرات خدمات تماس حاصل نمائید و مناقصات موردنظر خود را از آن دفتر دریافت نمائید. شایان ذکر است چنانچه اطلاعات موجود در وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران بروز شده باشد، تنها حاوی مناقصات وب سایت اول است و برای دست یابی به مناقصات وب سایت دوم می بایست با دفتر توسعه صادرات خدمات (22662554 و 22662518) ارتباط برقرار فرمائید. همچنین شما می توانید جهت دریافت لیست مناقصات داخلی و بین المللی به سایت مرکز اطلاعات فنی ایران به آدرس http://tici.info نیز مراجعه نمائید.