صنعت


نکاتي که بايد درباره صنعت ايران بدانيد

 مهم ترين چالش پيش روي صنعت ايران چيست؟ پاسخ به اين سوال از سوي بسياري از صنعتگران و فعالان صنعتي کشور حتما نبود نقدينگي و سرمايه در گردش خواهد بود. مشکلي که چندين ماه و حتي چندسال است گريبان صنعتگران کشور به خصوص بخش خصوصي را گرفته و حاصلي جز تعطيلي و ورشکستگي تعدادي از واحدهاي توليدي و يا کاهش ظرفيت توليدي واحدهاي نداشته است به خصوص در واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط. وزير صنعت، معدن و تجارت هم مشکل نقدينگي واحدهاي صنعتي را بارها مطرح کرده است و در آخرين اقدام در اين ارتباط به رئيس شوراي پول و اعتبار نامه نوشته و درخواست کرد تا منابع در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد تا جلوي بحران بيشتر در بخش صنعت و معدن گرفته شود و بانک ها دست از ناسازگاري بردارند. به اعتقاد کارشناسان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک ها باوجود قول هاي بسيار ولي منابع را در اختيار صنايع و واحدهاي توليدي قرار نمي‌دهد و اگر اين کار را هم انجام دهند تنها براي صنايع مادر و با سود بالا خواهد بود.


براساس آمارهاي تحليلي بانک مرکزي طي 5 ماه ابتدايي سال 94 تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به مبلغ 127 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته (113هزار ميليارد تومان) با ۱۲.۴ درصد افزايش مواجه شده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۵ ماهه سال جاری 38 هزار میلیارد تومان (معادل ۳۰.۲ درصد) بوده که نسبت به ۵ ماهه سال گذشته ۲۲.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶.۲ درصد) افزايش داشته است. كمبود منابع بانكي همچنان مانع تسهيلات دهي مناسب به بخش توليد عنوان مي شود. در اين بين بانک ها نيز به موضوع بدهي هاي واحدهاي توليدي و صنايع به بانک ها و پرداخت نکردن مطالبات بانکي و قسط وام ها هم از سوي اين واحدهاي توليدي و هم دولت اشاره مي کنند و مي گويند نه تنها اعتماد خود را از دست داده اند که منابعي نيز در اختيار ندارند تا تسهيلات پرداخت کنند.  چندي پيش محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران گفت:« صنايع کوچک آسيب‌ پذيري بيشتري دارند و عمدتاً قطعات و مواد مصرفي آنها از داخل و خارج از کشور تامين مي‌شود. بسياري از صنايع در شرايط اقتصادي ايران و تحريم‌ ها نتوانستند منابع لازم خود را تامين کنند و اغلب با معوق شدن مطالبات بانک‌ها مواجه شدند.» براساس آمار ارائه شده از سوي پور ابريشمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان شهرک هاي صنعتي کشور درحال حاضر از بين 31 هزار واحد صنعتي داخل شهرک هاي صنعتي کشور 52 درصد تعطيل شده اند و يا با ظرفيت پايين تر از 50 درصد مشغول فعاليت اند.

 جاي توليد محصولات صنعتي در صادرات و واردات کشور کجاست؟

نگاهي به آمارهاي گمرک نشان مي دهد که در بين 10 قلم کالاي عمده صادراتي کشور تنها مورد مرتبط با توليد صنعتي (به جز نفت و گاز و محصولات مرتبط) به محصولات توليد شده از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم مربوط مي شود که در رتبه 6 قرار گرفته است و ارزش آن 902 ميليون دلار بوده است. علاوه براين نگاهي به آمار 10 قلم کالاي عمده وارداتي کشور نيز نشان مي دهد که باز اولويت در کشور با توليد و مواد اوليه مرتبط با توليد نيست زيرا از بين 10 قلم کالا تنها دو مورد مربوط به توليد است. براساس آمار گمرک در رتبه 7 محصولات توليد شده از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم و در رتبه 8 قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري جاي گرفته؛ آماري که خود بيان گر وضعيت و نگاه به توليد محصولات صنعتي در ايران است.