گزارشات تخصصی کميسيونهاي مشورتي اتاق بازرگاني تهران

  تجارت ایران و عراق

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  تولید و تجارت آبزیان

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  صادرات فرآورده های دامی به روسیه

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  گزارش بازار شکر در تیر ماه 1395

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  وضعیت آب در بخش کشاورزی

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  بررسی وضعیت اقتصاد و صنعت در سالهای 1394-1392

(کمیسیون صنعت و معدن)

  بررسی پیش بینی ها از اقتصاد و صنعت ایران در سال های پیش رو

(کمیسیون صنعت و معدن)

  آسیب شناسی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  نگرشي اصلاحی به برنامه راهبردي وزارت صنعت معدن وتجارت

(کمیسیون صنعت و معدن)

  نظرات اتاق در مورد قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده

(کمیسیون بازار پول و سرمایه)

  محدودیتهای بانکی

(کمیسیون بازار پول و سرمایه)

  گزارش نهایی بازار روسیه

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  گزارش صادرات میوه

(کمیسیون کشاورزی و آب)

  چالشهای جذب سرمایه گذاری خارجی

(کمیسیون بازار پول و سرمایه)

  چالش ارتقای سلامت اداری

(کمیسیون تسهیل کسب و کار)

  نقطه‌نظرات در مورد طرح قانون عملیات بانکی بدون‌ربا

(کمیسیون بازار پول و سرمایه)

  پیشنهادات مطروحه در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران پیرامون مشکلات بانکها

(کمیسیون بازار پول و سرمایه)

  پیشنهادات کمیسیون اقتصاد سلامت اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده

(کمیسیون اقتصاد سلامت)

  بیانیه کمیسیون صنعت و معدن در خصوص برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت

(کمیسیون صنعت و معدن)

  بررسی وضعیت تعطیلات در ایران و سایر کشورهای جهان

(کمیسیون گردشگری)

  اصلاحیه نظام مالیاتی

(کمیسیون تسهیل کسب و کار)

  احکام نهایی برنامه ششم در حوزه سلامت

(کمیسیون اقتصاد سلامت)


بازگشت