اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و نروژ

 رئیس: آقای حیدری

دبیر: گلناز سلحشور

تلفن: 85732383 

آدرس: تهران-خیابان دستگردی(ظفر)-نبش خیابان شمس تبریزی-شماره 148-طبقه4-واحد یک