اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و پاکستان

 رئیس : عبدالحکیم ریگی میرجاوه

نایب رییس:  امان الله شهنوازی

ناییب رییس: امان الله کهرازهی

اعضا هیات رئیسه :  محمود تهی دست

مراد بخش یار محمد زهی

محمد شهنوازی

محمد شریف رخشانی

محمد ایوب  ریگی میرجاوه 

دبیر کل: فرشید ریگی 

تلفن: 88381320
فکس:88381320

ایمیل : iran.pakistan.joint.chamber@gmail.com 

 آدرس:تهران-میدان هفت تیر،خیابان مفتح جنوبی،کوچه افشار،پلاک 8،طبقه 3