اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کویت

 رئیس : هانی فیصلی

نائب رئیس : مسعود خیاط زاده

نایب رئیس: همایون کوت زاده 

نائب رئیس:  ثامر جاسمی نژاد

اعضا هیئت رئیسه : 

سید حمید رضا کاشی

 نبی مرز عاوی 

 

خزانه دار : حمید مهاوی 

 

 

تلفن تماس : 88381355

فکس : 88381355

ایمیل:  km.trco@gmail.com

آدرس:تهران-میدان هفت تیر،خیابان مفتح جنوبی،کوچه افشار،پلاک 8،طبقه 4