اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و اتریش

 رئیس : پدرام سلطانی

نایب رئیس : علیرضا ناظم الرعایایی

نایب رئیس : ناصر ریاحی

 

 

 اعضای هیات مدیره:

امیر احمد گلدوست

سید حمیدرضا واعظ پور

حسن شکوهی

علیرضا شمس فرد

علیرضا خالق

ساناز میرهادی زاده 

 

 سرپرست دبیر کل : امیر احمد گلدوست

 آدرس : الهیه، بلوار آفریقا، خیابان بیدار، پلاک 5، ساختمان جم، طبقه هفتم، واحد 39

 تلفن: 26701192-26701215- 26701174 (021)

 فکس:26701294

وب سایت:  www.iajcc.ir 

ایمیل : info@iajcc.ir