اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و آذربایجان

 

 

رئیس : بهروز پورسلیمان

 

اعضای هیات مدیره اتاق مشترک: 

هادی تیزهوش تابان

ساناز میرهادی زادی

فرنگیس رحمانی

غلامحسین جمیلی

 

دبیر کل : الهام فرح زاده

 

آدرس: اتاق بازرگانی ارومیه 

تلفن : 09016806100

نمابر: 89788755

ایمیل:

iranazerbaijan95@gmail.com