اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و آذربایجان

 رئیس : آقای حسین پیر موذن

 نایب رئیس: آقای مهران فکری ، آقای رحیم وهاب زاده

 اعضای هیات مدیره :

 

دبیر کل : آقای حسین وثوقی ایرانی

 خزانه دار: آقای رضا قلی زاده

 

آدرس:دبیرخانه اتاق در محل اتاق بازرگانی اردبیل مستقر است

خیابان مفتح - پایین تر از میدان هفت تیر- کوچه افشار - پلاک 1 قدیم ،8 جدید - طبقه چهارم 

 

تلفن : 09016806100- 04533742001- 02188381321

نمابر: 89788755

ایمیل:iranazerbaijan95@gmail.com 

 

سایت:  www.ir-az.com