اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کره جنوبی

 رئیس : حسین تنهایی

نایب رئیس اول: آقای محمدرضا ظهیر امامی

نایب رئیس دوم : آقای حمید علوی

خزانه دار : کیا کیانی

اعضای هیات مدیره :  

 

سعيد جهانديده، حامد كاظمي، علي اصغر
كاوياني

 

 بازرس : علیرضا کمیزی

دبیر کل : پویا فیروزی  

 آدرس : زیر پل حافظ - جنب وزارت بهداشت ، کوچه اشهری ، انتهای کوچه پلاک 9 و 11- طبقه دوم

تلفن : 86072675- 86072679-66747100

فکس : 66747783

پست الکترونیک : irkochamber@gmail.com

وب سایت : WWW.irko.org