اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کره جنوبی

 

رئیس : حسین تنهایی

نایب رئیس اول: فرهاد احتشام زاد

نایب رئیس دوم : محمد رضا جعفری 

خزانه دار : کیا کیانی

اعضای هیات مدیره :  

علیرضا ارحیمی

مرتضی هداوندی

علیرضا تغابنی

سعید جهاندیده

حمید علوی

 

بازرس : علیرضا کمیزی

دبیر کل : پویا فیروزی  

 

آدرس : خیابان کریم خان زند - آذرشهر ، نبش فریدون شهر ، پلاک 11 - طبقه چهار واحد 10

تلفن : 86072675 

فکس : 86072679 

پست الکترونیک : info@irko.org

وب سایت : WWW.irko.org