اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کره جنوبی

 رئیس : حسین تنهایی

نایب رئیس اول: آقای محمدرضا ظهیر امامی

نایب رئیس دوم : آقای حمید علوی

خزانه دار : کیا کیانی

اعضای هیات مدیره :  

آقای علیرضا کاویانی

آقای علی کاظمی

آقای کیا کیانی

سعید جهاندیده

حمید علوی

 بازرس : علیرضا کمیزی

دبیر کل : پویا فیروزی  

 آدرس : زیر پل حافظ - جنب وزارت بهداشت ، کوچه اشهری ، انتهای کوچه پلاک 9 و 11- طبقه دوم

تلفن : 86072675- 86072679

فکس : 86072679

پست الکترونیک : info@irko.org

وب سایت : WWW.irko.org