اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و قزاقستان

رئیس: امیر عابدی

نایب رئیس : غلامعلی فارغی

نایب رئیس :محمد صادق نیکزاد

خزانه دار : بهزاد یعقوبی عراقی

عضو هیات مدیره :محمد حسین ترابی

 عضو هیات مدیره : امیر یوسفی

بازرس هیات مدیره : شکرالله عجم

آدرس : تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، ساختمان شماره 76، طبقه 4، واحد 20

 

تلفن:88917631-021
فکس:89783148-021


سایت:www.irkzbc.com
پست الکترونیکی: info@irkzbc.com