اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و قزاقستان


رئیس: امیر عابدی

نایب رئیس : غلامعلی فارغی

نایب رئیس :عبدالرضا نوروزي

خزانه دار : بهزاد یعقوبی عراقی

عضو هیات مدیره :محمد حسین ترابی

 

عضو هیات مدیره : یحیی ابراهیمی

عضو هیات مدیره :عبدالحسین صادقی

 

بازرس هیات مدیره : ابوالفضل جلالی


آدرس:میدان توحید ، خیابان گلبار ، کوچه محمدی ، پلاک 23 ، طبقه 3


تلفن:66430222
فکس:89783148


سایت:www.irkzbc.com
پست الکترونیکی: info@irkzbc.com