اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و یونان

 رییس هیئت مدیره : مهدی جهانگیری کوهشاهی

نایب رییس اول هیئت مدیره: علی نقیب

نایب رییس دوم هیئت مدیره: سید حامد واحدی

دبیر کل: مجید موافق قدیری

عضو هیئت مدیره: محمد سوری

عضو هیئت مدیره: حسین جعفریان جم

عضو هیئت مدیره: حمید رضا خلیلی

عضو علی البدل هیئت مدیره: سید حمید حسینی

عضو علی البدل هیئت مدیره: غلامحسن حسن نژاد

آدرس دبیرخانه شورا: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، کوچه صیامی، پلاک 3، طبقه 3، واحد 5

تلفن: 66949103

فکس: 66900230

ایمیل: mgd.ghadiri@gmail.com 

نشانی اینترنتیhttp://www.igccm.ir/fa