اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ترکیه

 رئیس: رضا کامی

نایب رئیس:عباس مترجمی

نایب رئیس: علی یگانه فرد

عضو هیات رئیسه:عباس مترجمی

عضو هیات رئیسه: علی یگانه فرد

عضو هیات رئیسه: سید وحید پیمان

عضو هیات رئیسه: قادر علاقه بند قدیم

عضو هیات رئیسه: وحید حسینی پورشاد

عضو هیات رئیسه: یعقوب شعاریان

عضو هیات رئیسه: فرشید ابتکار

دبیر کل: سید جلال ابراهیمی

 


آدرس:تهران-میدان هفت تیر،خیابان مفتح جنوبی،کوچه افشار،پلاک 8،طبقه 3
تلفن: 88381326     دفتر ابراهیمی 88811607
فکس:88381327
پست الکترونیکی: ir.tehran_tu@yahoo.com