اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و اسپانیا

 

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

محمد طاهری

نائب رئیس اول

 آرش محبی نژاد

نائب رئیس دوم

جواد منشی زاده

خزانه دار

 سعید هاشمی

دبیرکل

ناهید فهیم مظفر

عضو هیات مدیره

مهندس دیده ور

عضو هیات مدیره

 محمد محمدی راد

عضو هیات مدیره

اصغر آهنی ها

 


 بازرس

نرگس ساعت

 

آدرس:  تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به استادیوم شهید شیرودی، کوچه افشار، پلاک 8 طبقه چهارم

تلفن:  88381350

پست الکترونیکی:  info@isbc.ir

نشانی اینترنتی :  http://www.isbc.ir