اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و آفریقا

رئیس:
حسن خسروجردی
نائب رئیس اول:
حبیب الله انصاری
نائب رئیس دوم:
پرویز کرباسی
خزانه دار :
مصطفی میرمحمدصادقی
اعضا هیات مدیره:
مسعود برهمن
مهناز عسگری
بازرس:
مهدی میر محمد صادقی
دبیر کل:
محمدرضا فقیهی

 

 

آدرس:  تهران میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی قبل از ورزشگاه شیرودی کوچه افشار پلاک 8 طبقه 4

تلفن: 88381348

فکس :88381348

پست الکترونیکی:info@iaecc.ir 

نشانی اینترنتی : www.iaecc.ir