اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و فرانسه

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

مهدی میرعمادی

نائب رئیس اول

محمد فطانت فرد

نائب رئیس دوم

تیری ژولن

خزانه دار

سید ابراهیم بزرگی

دبیرکل

کامیار آذری

عضو هیات مدیره

رویا فرهنگ

عضو هیات مدیره

پیمان کارگر

عضو هیات مدیره

دومنیک ماریون

عضو هیات مدیره

فرهاد بشارت

عضو هیات مدیره

محمد ظهیر

عضو هیات مدیره

محمدرضا نجفی منش

رایزن

-

 

آدرس: میدان ونک، اول خیابان ملاصدرا، خیابان شاد، بن بست باغسرا شماره 6 طبقه 5 - کدپستی: 1437573348

تلفن: 88879231 - 88879384

فکس: 88879667

پست الکترونیکی: cfici@kanoon.net 

نشانی اینترنتی: www.cfici.org

رایزن بازرگانی: ژان کلود دو پیرو    تلفن: 22666607     فکس: 22666601