اتاق هاي مشترک - اتاق ایران، بلژیک و لوکزامبورگ


رئیس:

لیلا رستمی قلعه لانی

 

 

 

نایب رئیس اول:

 محسن قادری

 

 

نایب رئیس دوم:

علی صالح نیا

 

 دبیر کل: 

بهاره فخاریان

 اعضا هیئت مدیره:

کمال شبانیان

 

حسن فروزانفرد

 

محسن خلیلی عراقی

عباس مزروعی

محمد علی هاشم زاده

 

 

 

عضو هیات مدیره و خزانه دار:

هادی ناصر پور

 

 

 آدرس: خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه غربی- پلاک 118- طبقه 5- واحد جنوبی

تلفن: 88500891-021

فکس: 88761058-021

پست الکترونیکی: ibcci@iblcci.com

نشانی اینترنتی: www.iblcci.org