اتاق هاي مشترک - اتاق ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

رئیس:

آقای ملک

نایب رئیس اول:

 مهرداد حاجی قهرمان زاده 

نایب رئیس دوم:

علیرضا توکلیان

 دبیر کل: 

بهاره فخاریان

 اعضا هیئت مدیره:

محمد علی ناطقی

علی هاشم زاده اهرنجانی

محسن خلیلی عراقی

عضو هیات مدیره و خزانه دار:

فاطمه فاطمی

 آدرس: خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه غربی- پلاک 118- طبقه 5- واحد جنوبی

تلفن: 88500891-021

فکس: 88761058-021

پست الکترونیکی: ibcci@iblcci.com

نشانی اینترنتی: www.iblcci.org