اتاق هاي مشترک - اتاق ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم 

 

 دبیر کل 

محسن قادری

بهنام حبیبی درگاه

علیرضا توکلیانبهاره فخاریان

 

عضو هیئت مدیره

عضو هیات مدیره

 

محمد علی ناطقی

علی هاشم زاده اهرنجانی

 عضو هیات مدیره و خزانه دار

 فاطمه فاطمی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه غربی- پلاک 118- طبقه 5- واحد جنوبی

تلفن: 88500891-021

فکس: 88761058-021

پست الکترونیکی: ibcci@ibcci.com

نشانی اینترنتی: www.ibcci.com