اتاق هاي مشترک - اتاق ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم 

 

 دبیر کل 

سید هاشم میر قاسمی

مهرداد حاجی قهرمان زاده 

علیرضا توکلیانبهاره فخاریان

 

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

 

 

محمد علی ناطقی

علی هاشم زاده اهرنجانی

محسن خلیلی عراقی

 

 عضو هیات مدیره و خزانه دار

 فاطمه فاطمی

 

آدرس: خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه غربی- پلاک 118- طبقه 5- واحد جنوبی

تلفن: 88500891-021

فکس: 88761058-021

پست الکترونیکی: ibcci@iblcci.com

نشانی اینترنتی: www.iblcci.org