اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و آلمان

رئیس:

عباسعلی قصایی

 نائب رئیس اول:

بوطاق خانبداغی

 نائب رئیس دوم:

میشائیل بیچ

 خزانه دار:

سعید روشنی

 مدیرعامل:

داگمار فن بن‌اشتاین

 اعضای هیات مدیره:

 نازنین بهمنی

کامران رضایی

سید رسول رنجبران

هرمن کنرادی

آندره کورتل

توماس وولفینگ

مارتین روت

عضو هیات مدیره

اشتفان دانیل تابورک

 

 

آدرس: تهران- خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 7 ، ساختمان آرین

تلفن:81331000 (021) 

فکس: 88758924(021) 

پست الکترونیکی: ahk_iran@dihk.co.ir 

نشانی اینترنتی: http://iran.ahk.de