اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ایتالیا

رئیس هیأت مدیره

احمد پورفلاح

 

نائب رئیس

محمدمهدی رئیس زاده

نائب رئیس

ایدو پیکیونی

 

اعضا هیات مدیره:

محمد رضا بهرامن

هما سادات گوشه

حسین محمدی

لیدا شهابی

 

خزانه دار:

 محمد رضا بهرامن


دبیر کل:

لیدا شهابی

 

 

آدرس: تهران-خ مطهری-خ کوه نور-خ هفتم-پلاک 1 -طبقه4-واحد 43 -

تلفن : 88750086 

فکس :88750086 داخلی 107

 

پست الکترونیکی :  iranitalia@iiccim.org

نشانی اینترنتی : www.iiccim.ir